Mitä “facts not opinions” tarkoittaa?

“Everyone is entitled to his own opinion, but not his own facts”Daniel Patrick Moynihan

Pyrin tässä blogissa kirjoittamaan faktoista. Olen kiinnostunut siitä, mitä tutkittu tieto sanoo periaatteista. lainalaisuuksista ja syy-seuraussuhteista. Olen suvaitseva ihminen ja sen puolesta, että faktat selviävät postmodernissa maailmassa. Samat ihmisen biologiasta kumpuavat, käytöstä ohjaavat periaatteet pätevät niin urheilussa, yrityselämässä, kuin politiikassakin. Unohdamme tämän kuitenkin usein.

Postmodernismilla tarkoitetaan yleensä toisen maailman sodan jälkeistä aikaa, kun populaarikulttuurin ja kulutuksen merkitys alkoi kasvaa. Kulttuuri monipuolistui ja kansainvälistyi, ja kommunismin romahdus jatkoi sekoittumista entisestään. Kuin huomaamatta tämä kehitys on johtanut siihen, että emme kovin helposti eroita mielipiteitä faktoista. Olemme päätyneet uskomaan, että kaikki mielipiteet ovat yhtä oikeita, ja että kaikki kulttuurit ovat yhtä hyviä. Suvaitsevaisuus on hyvä asia, mutta liika suvaitsevaisuus johtaa siihen, että laatu kärsii. Jokaisesta on tullut seppä, eikä ihme.

Kyse on myös ihmisen biologiasta, jossa ego usein tulee todellisuuden tielle.  Jokainen kuvittelee olevansa keskivertoa parempi kuski. Meidän on hankalaa myöntää, että omassa näkökulmassa tai kyvyissä on korjattavaa. Valaistunut ihminen ei kuitenkaan välitä siitä, kuka on oikeassa ja kuka ei. Tärkeintä on, että homma toimii. Ja homma toimii silloin, kun seurataan faktoja. Presidentti Juho Paasikivi sanoi siteeraten Thomas Babington Macauleyta, “Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku.”

Urheilu on kuin laboratorio, jossa valmentaja oppii tuntemaan ihmisluonnon. Kaikki tunteet ovat läsnä, kuten ovat voitot, tappiot, egot, ja koko ryhmädynamiikka. Jos silmät ovat avoinna, urheilu on väylä ymmärtää sitä, mitä maailmassa laajemmin tapahtuu. Tunnen valmentajia, jotka ovat nousseet huipulle hetkessä vain siksi, että he ovat muuttaneet omia käsityksiään aina, kun uutta tietoa on tullut. Samoin tunnen 40 vuotta valmentaneita ihmisiä, joilla todellisuudessa on vain yhden vuoden kokemus, joka on tapahtunut 40 kertaa peräkkäin. He eivät ole halunneet muuttua. Tilanne on sama jokaisella elämänalalla, sillä kyse on pohjimmiltaan aina ihmisistä.

Kun lukee historiaa, on helppo kadota historian havinaan. Unohdamme, että historiaa tapahtuu myös juuri nyt. Olen realisti ja optimisti. Jokainen vuosisata on ollut lähes kaikilla mittareilla kokonaisuutena parempi kuin edellinen. Kaikki se hyvä, mikä meillä länsimaissa tänä päivänä on, on seurausta rohkeiden ihmisten halusta muuttaa asioita parempaan suuntaan.  Demokratia, filosofia, sananvapaus, kirkon ja valtion ero, markkinatalous ja niin edelleen ovat kaikki aikanaan kohdanneet voimakasta vastustusta. Sitä ne myös kohtaavat ympäri maailmaa edelleen. Olen ylpeä suomalaisuudesta ja länsimaalaisuudesta; en ole ketään vastaan, mutta eniten kestävien arvojen puolesta. Kentällä ja sen ulkopuolella.

Jotta kehitys voi jatkua kohti suurempaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia, on sen eteen edelleen tehtävä töitä.  Osa mielipiteistä on parempia kuin toiset, ja se mielipide on paras, joka pohjautuu faktaan. Rakkauden lisäksi tarvitaan siis myös rajoja; tarvitaan sitä, että seistään omien laadukkaiden arvojen takana.

“When the facts change i change my mind. What do you do, sir?” John Maynard Keynes

%d bloggers like this: